Financial Planning

Voor een ideale mix van verzekeringen,belastingen,beleggingen en bankdiensten - een totale financiële planning dus - kunt u uitstekend bij ons terecht. Eerder stoppen met werken of de studiekosten van uw kinderen veilingstellen? Wij kunnen voor u een flexibel en compleet plan maken,afgestemd op uw situatie,wensen en toekomstverwachtingen. Heeft u interesse in zo'n flexibel plan dat speciaal voor u wordt samengesteld?Vult u dan het formulier onder e-mail in en mail at naar ons. Even bellen kan natuurlijk ook.

Schadeverzekeringen

Wij bemiddelen met betrekking tot schadeverzekeringen in elke denkbare verzekering, Zowel zakelijk als privé, waarbij wij trachten om middels een scherpe prijs en een zo optimaal mogelijk dekking aan uw wensen te voldoen.Veelal in pakketvorm,soms met losse polissen,zoeken wij naar een situatie op maat.

· Woonhuisverzekering
· Inboedelverzekering
· Autoverzekering
· Aansprakelijkheidsverzekering
· Gezinsongevallenverzekering
· Gezinsrechtsbijstandverzekering
· Doorlopende reisverzekering

Levensverzekering

De laatste jaren is er op het gebied van levensverzekeringen veel veranderd.Zo is er een product ontstaan dat wordt omschreven als Universal life -Unit link.Dit zal u waarschijnlijk Niet veel zeggen.Maar het betekent niets anders dan het modulair samenstellen van uw levensverzekering.

Als u jong bent en nog thuis woont heeft u andere verantwoordelijkheden dan wanneer u gehuwd bent en voor het welzijn van uw gezin moet zorgen.Daarom adviseren wij om een levensverzekering elke twee jaar door ons te laten toetsen en indien nodig kan deze dan worden aangepast zonder dat u hoeft over te gaan tot afkopen of omzetten van deze levensverzekering. Kortom maatwerk ! Bel 053 - 4331909 voor een advies op maat.

Wat is een hypotheek ?

Er zijn maar weinig mensen die hun huis contant kunnen betalen.Nu hoeft dat ook helemaal niet en bovendien is het fiscaal voordeliger om voor het eigen huis een lening aan te gaan.Deze lening,waarbij ( in de meeste gevallen ) het huis onderpand is,noemt men een hypotheek.Sluit u een hypotheek af,dan moet u uiteraard het geleende bedrag ooit aflossen.
Daar bovenop komt ook nog rente:de hypotheekrente.

Hypotheken : Welke zijn er ?

Hypotheken zijn er in vele vormen en varianten,maar in feite blijft natuurlijk iedere hypotheek een geldlening die binnen een bepaalde tijd moet worden afgelost en waarover rente moet worden betaald.De varianten binnen de hypotheekvormen betreft voornamelijk de manieren waarop de geldlening kan worden afgelost.Bij een lineaire- of annuïteitenhypotheek is dat eenvoudig:door middel van een vast bedrag per maand wordt zowel de rente betaald als de lening afgelost.Andere hypotheekvormen - zoals de leven- of spaarhypotheek - bieden de mogelijkheid om tijdens de looptijd uw geld anders te gebruiken:bijvoorbeeld om in er tussentijd mee te sparen of te beleggen.Op die manier kunt u wellicht extra rendement halen uit uw geld,maar soms staan daar dan weer extra voorwarden tegenover.Kortom:een keuze voor een bepaalde hypotheek blijf een persoonlijke afweging.Het is daarom raadzaam om u terdege te laten informeren.

Onoverzichtelijk aanbod

Met een hypotheek gaat u een langdurige financiële verplichting aan van tenminste vele tienduizenden guldens.Een verkeerde beslissing kan u veel geld kosten.Daarom is een goede voorbereiding onontbeerlijk,zeker nu het hypotheekaanbod tamelijk onoverzichtelijk is geworden.Er zijn vele varianten van één hypotheeksoort op de markt genomen,die soms flink van elkaar kunnen verschillen.Het is zaak de hypotheekvorm te kiezen die het meest is toegesneden op uw situatie

Uw persoonlijke wensen en alle andere facetten die samen uw financiële toekomst bepalen,zijn voor ons de uitgangspunt om tot een optimaal advies te komen.Daarbij wordt een groot aantal verschillende varianten bekeken,voordat wij u een verantwoorde en onafhankelijke oplossing aandragen.
De uiteindelijk keuze ligt echte bij u !

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek wordt geen aparte levensverzekering afgesloten.U belegt daarentegen rechtstreeks in effecten.Op deze manier heeft u geen last van nadelige fiscale gevolgen wanneer u binnen twintig jaar de hypotheek wilt beëindigen.Het is wel verstandig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.Er zijn overigens veel verschillende soorten beleggingshypotheken.Driemans assurantiën kan u op dit gebied een zeer afgewogen advies geven.

Levenshypotheek

Bij een levenhypotheek lost u niet af:u betaalt alleen rente,die fiscaal aftrekbaar is.Daarnaast sluit u een levensverzekering af,waarvoor u premie betaalt.Na de looptijd van de verzekeringen krijgt u van de verzekeraar een winstuitkering waarmee u uw hypotheek aflost.Ook als u tijdens de looptijd komt te overlijden,wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd.Er is echter een zeker risico verbonden aan deze hypotheekvorm,want de uitkering van de verzekering staat niet voor 100% vast.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een vorm die veel zekerheid biedt.Net als bij de levenhypotheek lost u ook bij de spaarhypotheek niet af en betaalt u alleen rente en premie voor een levensverzekering.Als aan de eind van de looptijd van de verzekering lost u met het gespaarde geld de hypotheek af.Ook als u tussentijds mocht overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd.In tegenstelling tot de levenhypotheek is bij de spaarhypotheek het risico van een tegenvallende uitkering niet aanwezig:het bedrag dat wordt uitgekeerd staat vast.Daar staat tegenover dat u ook nooit méér kan ontvangen bij een gunstig resultaat van de verzekeraar,zoals bij de levenhypotheek.

Lineaire en annuïteitenhypotheek

Zowel bij de lineaire- als bij de annuïteitenhypotheek wordt binnen de looptijd de lening afgelost en de rente betaald.Bij de lineaire hypotheek bestaat de maandlasten uit een gelijkmatig deel van het leenbedrag plus de rente.De uitstaande schuld wordt steeds kleiner,maar daar staat tegenover dat de maandlasten bij aanvang relatief hoog zijn.Bij de annuïteiten hypotheek wordt bij aanvang voornamelijk de rente betaald.Hierdoor kan maximaal worden geprofiteerd van de mogelijkheid om de rente fiscaal af te trekken.Dit profijt neemt in de loop van de jaren af,waardoor de lasten in feite stijgen.

Bancaire dienstverlening

U kunt middels via ons kantoor geld overmaken naar
een rekening nummer in Turkije.
Deze dienst is voor onze klanten geheel kosteloos.
Meer informatie over deze service bel : 053 - 4331909